Principle Contractor
Serneke

Facade Construction Company
Yuanda Europe

Karlatornet, with its 245 meters, becomes the tallest building in the Nordic region and Gothenburg’s first skyscraper. The location on Lindholmen means that its silhouette will be visible both from the river and from the city center. With its 73 floors, Karlatornet houses 594 apartments, hotels, offices and sky bars. The construction of the tower also became the starting point for the new district of Karlastaden.

Nordens högsta byggnad

Karlatornet blir med sina 245 meter Nordens högsta byggnad och Göteborgs första skyskrapa. Placeringen på Lindholmen gör att dess siluett kommer vara synlig både från älven och från stadens centrum. Med sina 73 våningar rymmer Karlatornet 594 lägenheter, hotell, kontor och skybar. Byggnationen av tornet blev också startskottet för den nya stadsdelen Karlastaden.